Preskočiť na obsah

Katarína Zrubáková

Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok

PhDr. Katarína Zrubáková, PhD. pôsobí od roku 2003 ako vysokoškolský pedagóg na katedre Ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Aktuálne je na funkčnom mieste docent a garantuje profilové predmety: Gerontologické, Interné, Neurologické a Psychiatrické ošetrovateľstvo. V minulosti vyučovala v magisterskom študijnom programe Ošetrovateľstvo i predmet Paliatívna a hospicová starostlivosť.

Okrem edukačnej činnosti, vedie klinickú prax študentov ošetrovateľstva, v minulosti na Doliečovacom oddelení, v súčasnosti na Oddelení dlhodobo chorých v ÚVN SNP Ružomberok-FN. Vo svojej výskumnej a publikačnej činnosti sa zameriava hlavne na oblasť starostlivosti o seniorov a geriatrických pacientov, onkologicky chorých a starostlivosť o zomierajúcich.

Zostavila 3 monografie, 1 skriptá, je spoluautorkou 12 knižných publikácii. K najvýznamnejším patria Farmakoterapie v geriatrii a Nefarmakologická léčba v geriatrii vydané vo vydavateľstve Grada. Publikuje doma i v zahraničí.