Preskočiť na obsah

Program

Konferencia prináša najnovšie poznatky z oblasti diagnostiky a liečby demencie. Je na svete nový liek proti demencii?

Príspevky sa budú zaoberať okrem Alzheimerovej choroby aj vaskulárnou demenciou a Parkinsonovou chorobou. Dozviete sa aký vplyv na kognitívne funkcie má stres a depresia a ako rozpoznať u pacienta miernu kognitívnu poruchu.

Príspevky dobrej praxe prinesú informácie o výsledkoch implementácie inovatívnych nefarmakologických postupov v praxi ako muzikoterapie, Validácie podľa Naomi Feil, fyzioterapie, kognitívnej stimulácie. Otvoríme aj tabuizované témy týkajúce sa intimity tela a duše. Poukážeme na potrebu zachovávania dôstojnosti života človeka s demenciou, ktorá si súbežne vyžaduje aj starostlivosť o emocionálne prežívanie pracovníkov v pomáhajúcich profesiách.

Aula Katolíckej univerzity v Ružomberku

Registrácia účastníkov

08:00 - 08:45