Preskočiť na obsah

Tomáš Veselovský

II. Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny LFUK a OUsA, Bratislava

MUDr. Tomáš Veselovský, absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v odbore všeobecné lekárstvo. Zástupca prednostu II. KAIM LFUK a OUSA.

Predseda dozornej rady Slovenskej spoločnosti anesteziológie a intenzívnej medicíny a člen organizačného výboru odborných podujatí organizovaných SSAIM.

Lektor a organizátor certifikačného štúdia akreditovaného na MZ SR so skúškou v predmete „ Neodkladná podpora životných funkcii“ kurzov NPŽF ( Neodkladná podpora životných funkcii).

Spoluautor knižných publikácií "Anestézia a perioperačná starostlivosť v onkológii" a “ Všeobecná onkológia“. Autor a spoluautor príspevkov do odborných časopisov.

Ako odborný asistenta sa podieľa na pregraduálnej a postragradálnej výučbe v študijnom predmete anestéziológia a intenzívna medicína.