Preskočiť na obsah

Tatiana Leitmann

Geriatrická ambulancia , Snop n.o., Bratislava

V minulosti asistent na Katedre geriatrie SZU v Bratislave, primár Geriatrického centra n.o. Modra, toho času pracuje ako ambulujúci internista-geriater, konziliár v Špecializovanej nemocnici pre ortopedickú protetiku n.o. v Bratislave.