Preskočiť na obsah

Zuzana Otrubová

Hospic Domu Božieho milosrdenstva

MUDr. Zuzana Otrubová po absolvovaní 3.LF UK v Prahe v r. 1994 nastúpila na ARO FNsP FD Roosevelta, Banská Bystrica , kde pôsobila 13rokov. Zároveň začala pracovať na Algeziologickej ambulancii v tej istej nemocnici a pripravovala sa na atestáciu v tomto špecializačnom odbore, kt. som absolvovala v r. 2010.

Od r. 2008 začala pracovať v paliatívnom zdravotníckom oddelení Hospic Domu BOžieho milosrdenstva, kde pracuje doteraz. V novembri r. 2022 začala pracovať na menší úväzok aj v novozniknutej pobočke mobilného Hospicu sv. Lujzy v Banskej Bystrici.