Preskočiť na obsah

Katarína Kiseľáková

Arcus ŠZ a ZpS Košice, Slovenská Alzheimerova spoločnosť

Štúdium liečebnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave ukončila v roku 2006. Počas štúdia sa venovala práci s ľuďmi s mentálnym postihnutím, Downovým syndrómom, deťom v predškolskom veku aj v materských školách (rómskej aj súkromnej).

Po ukončení VŠ pracovala s deťmi a mládežou s telesným postihnutím prostredníctvom tvorivých, aktivizačno – stimulačných programov, a zároveň absolvovala mnoho zážitkových odborných kurzov najmä v Prahe.

Od r. 2009 pracovala so seniormi (aktívnymi aj s poruchami pamäti a demenciou) ako liečebný pedagóg, aktivizačný pracovník a tréner pamäti. V rokoch 2010 a 2011 sa zúčastnila kurzu systemickej terapie s využitím hudobno – dramatických prvkov u Zdeňka Šimanovského v Prahe. Od roku 2010 pôsobí ako lektor pre vzdelávanie pracovníkov, ktorí sa venujú starostlivosti o seniorov. Spolupracovala na štandardných postupoch pre liečebných pedagógov, v Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti pôsobím od roku 2022 ako koordinátor pre regionálne aktivity na východnom Slovensku.

Aktívne pôsobí v mnohých medzinárodných projektoch, ktoré sa zameriavajú na celoživotné vzdelávanie dospelých a na skvalitnenie starostlivosti seniorov. Momentálne je aj študentkou špecializačného štúdia v SZU.

Kontakt

ARCUS špecializované zariadenie a Zariadenie pre seniorov
Skladná 4
Košice