Preskočiť na obsah

Angelika Herčková

Arcus ŠZ a ZpS Košice, Slovenská Alzheimerova spoločnosť

Mgr. Angelika Herčková ukončila štúdium na UPJŠ v Košiciach v roku 2015. Po štúdiu pôsobila ako inštruktorka sociálnej rehabilitácie v špecializovanom zariadení a v zariadení pre seniorov Arcus v Košiciach.

Pri priamej práci s ľuďmi s demenciou aktívne využívala metódu Validácie podľa Naomi Fail, reminisenčnú terapiu a inovatívne metódy trénovania pamäti seniorov.

V súčasnosti pôsobí ako manažérka kvality v sociálnych službách a regionálna koordinátorka Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti pre východné Slovensko. V rámci svojej praxe sa venuje aj poradenstvu a podporno-edukačnej činnosti v oblasti starostlivosti o človeka s demenciou v primárnom prostredí.

Participuje na rôznych medzinárodných projektoch, ktoré sa zameriavajú na skvalitnenie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a pôsobí aj v oblasti vzdelávania pracovníkov, ktorí sa venujú starostlivosti o seniorov.


Kontakt
ARCUS špecializované zariadenie a Zariadenie pre seniorov
Skladná 4
Košice