Preskočiť na obsah

Alfred Zimmermann

AXON PRO s.r.o., Bratislava

Po štúdiu pracoval ako vedecký pracovník na Ústave technickej kybernetiky SAV a neskôr na Filozofickej fakulte UK. Po založení spoločnosti AXON PRO s.r.o. sa venoval komerčnej IT činnosti.

Od roku 2020 koordinoval projekt EWA, pri ktorého realizácii bola vyvinutá mobilná aplikácia na zistenie príznakov neurodegeneratívnych ochorení z reči.