Preskočiť na obsah

Špecializované zariadenie ako forma starostlivosti o osoby s Alzheimerovou chorobou v Žilinskom samosprávnom kraji

Psychosociálna téma

Autorka sa v príspevku zaoberá pobytovou formou sociálnej služby – špecializovaním zariadením v ŽSK.  Spracováva poskytovateľov tejto sociálnej služby- ich formu, počet miest, počet odborných pracovníkov pracujúcich v priamej starostlivosti. Zamerala sa na používanie vybraných metód, vzdelávanie pracovníkov z pomáhajúcich profesií v daných  špecializovaných zariadeniach  so zameraním na cieľovú skupinu – prijímatelia sociálnych služieb s dg. Alzheimerova ochorenie.