Preskočiť na obsah

Lifestyle intervencie v prevencii demencii: efektivita, implementácia, udržateľnosť

Veda

Alzheimerova choroba aj vaskulárna demencia sa zaraďujú k ochoreniam, ktoré súvisia so sedavým životným štýlom. Prospektívne longitudinálne štúdie poukazujú na význam pohybu pri znižovaní rizika demencie, a intervenčné štúdie demonštrujú efektivitu edukácie a komplexnej úpravy životného štýlu, ktorá spomaľuje pokles kognitívnych funkcií pri starnutí. Výzvou je najmä sledovanie efektivity, implementácia a dlhodobá udržateľnosť intervencií. Takáto preventívno-terapeutická stratégia môže znížiť riziko demencie a viacerých chronických ochorení, a zlepšiť zdravie populácie. 

Grantová podpora: ADDIT CE-European Union Excellence Hub No. 101087124

Kolektív autorov
Jozef Ukropec
Lucia Slobodová
Martin Schon
Ali Amiri
Milan Sedliak
Viera Litvaková
Peter Valkovič