Preskočiť na obsah

Fyzioterapeut ako súčasť multidisciplinárneho tímu v špecializovanom zariadení.

Psychosociálna téma

Je všeobecne známe, že pohybová aktivita je veľmi dôležitá v liečbe a prevencii prakticky všetkých ochorení. V liečbe a starostlivosti o človeka s Alzheimerovou chorobou je pohybová terapia kľúčová. Pozícia fyzioterapeuta ako odborného zdravotného pracovníka je v špecializovanom zariadení obrovským benefitom. Prostredníctvom pohybovej terapie dokážeme u ľudí s demenciou zlepšiť a udržiavať ich pohyblivosť a mobilitu, ale aj pôsobiť na kognitívne funkcie, samostatnosť pri vykonávaní bežných denných činností a v neposlednom rade ovplyvniť psychické prežívanie a podporiť sebakompetencie v seniorskom veku.

Fyzioterapeut ovláda okrem bežných postupov aj špecifické metódy v práci s ľuďmi ako je bazálna stimulácia, či kinestetika, ktorých prvky môže naučiť aj ošetrujúci personál. Dokáže komunikovať so zdravotným personálom, sociálnymi pracovníkmi, psychológmi, liečebnými pedagógmi a pod. V rámci svojej diagnostiky si fyzioterapeut zisťuje zdravotnú, ale aj sociálnu anamnézu seniora a má prehľad o ošetrovateľských, ale aj psychosociálnych metódach v starostlivosti. Odborný pohľad fyzioterapeuta dokáže skvalitniť fungovanie multidisciplinárneho tímu v špecializovanom zariadení.