Preskočiť na obsah

Byť sám sebou .....kdekoľvek

Psychosociálna téma

Môcť rozhodnúť sám za seba, povedať svoj názor,  prejaviť radosť, rozhorčenie, smútok či nesúhlas; „bojovať“ za seba a svoj život až do konca. To je celoživotné snaženie nás všetkých. Naplnenie potrieb je kľúčovým prvkom pre vzájomnú spoluprácu seniora či už v domácom prostredí alebo zaradeniach sociálnych služieb. Aké benefity v starostlivosti prináša? Je možné zachovať autonómiu človeka a zosúladiť očakávania opatrovateľov?