Preskočiť na obsah

Ako vieme účinne zmierniť záťaž opatrovateľov a pôsobiť tak voči vyhoreniu?

Psychosociálna téma

V príspevku autorka analyzuje syndróm vyhorenia u opatrovateľov a v pomáhajúcich profesiách, približuje fázy vyhorenia. Na vzniku vyhorenia sa podieľajú aj faktory pracovného prostredia, charakter práce a určité pracovné podmienky.

Prezentuje určité formy prevencie a pomoci voči vyhoreniu a vyčerpaniu. Predstavuje mentoring ako účinný nástroj, ktorý zástupcovia stredného manažmentu môžu vhodne využívať, pričom jeho hlavnými prínosmi sú efektívnejšia komunikácia, nastavenie vzájomných pravidiel a na konci lepšia pracovná atmosféra.