Preskočiť na obsah

Zuzana Fábry Lucká

Katedra liečebnej pedagogiky, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Bratislava

doc. Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD. vyštudovala študijný program liečebná pedagogika (2009), doktorandské štúdium v odbore Špeciálna pedagogika a habilitačné konanie ukončila v odbore Logopédia a liečebná pedagogika.

V minulosti pôsobila ako liečebná pedagogička v zariadení sociálnych služieb, od roku 2010 pôsobí na Katedre liečebnej pedagogiky, kde v súčasnosti garantuje študijný program Liečebná pedagogika. V praxi sa zameriavala na problematiku psychomotorickej terapie, ergoterapie, muzikoterapie a problematiku porúch senzorického spracovania.

Bola súčasťou viacerých výskumných riešiteľských tímov, v súčasnosti (od roku 2023) je riešiteľkou projektu VEGA s názvom Liečebnopedagogická intervencia prostredníctvom muzikoterapie pri podpore reči u ľudí s Parkinsonovou chorobou.

Kontakt

Katedra liečebnej pedagogiky Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Račianska 59
Bratislava
lucka@fedu.uniba.sk