Preskočiť na obsah

Adrián Szobi

MultiplexDX s.r.o.

Adrián Szobi získal titul PhD. vo farmakológii na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v roku 2016, kde pred nástupom do spoločnosti MultiplexDX pôsobil ako odborný asistent.

Počas jeho akademickej kariéry študoval molekulárne mechanizmy srdcových patológií. Následne začal pôsobiť v MultiplexDX, kde bol zodpovedný za celý vývoj a validáciu CE IVD certifikovaného LAMP testu na detekciu SARS-CoV-2 a neskôr aj optimalizáciu RT-qPCR testov. Momentálne je vedúci divízie pre vývoj interných technológií pre detekciu nukleových kyselín.

Kontakt

MultiplexDX s.r.o. Europe
Ilkovičova 8
Bratislava
szobi@multiplexdx.com