Preskočiť na obsah

Norbert Žilka

Neuroimunologický ústav, Slovenská akadémia vied

doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc. pracuje ako riaditeľ NiU SAV, vedecký riaditeľ AXON Neuroscience, riaditeľ Neuroimunologický inštitút n.o. (do 2020), predseda Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti (od 2022).

Kontakt

Neuroimunologický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
Bratislava
norbert.zilka@savba.sk