Preskočiť na obsah

Simona Blažková

"SVETLO" ZSS Olichov

Je absolventkou štátneho konzervatória v Bratislave v hudobno dramatickom odbore.

Štúdium liečebnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave ukončila v roku 2006. Počas štúdia sa venovala práci s deťmi Základných škôl a to konkrétne projektu využitia Divadla fórum ako metódy dramatoterapie v CPPP. Už počas štúdia pracovala v Detskom fonde SK v nízkoprahovom centre pre deti a mládež v Bratislave. Po štúdiu nastúpila do DeD Žitavce ako liečebný pedagóg.

Od roku 2016 pracuje v ZSS "SVETLO" Olichov, kde využíva metódy liečebnej pedagogiky pri práci s klientmi s psychiatrickými diagnózami, s klientmi s mentálnym postihnutím a s klientmi s poruchami pamäte a demenciou. Zároveň je zakladateľkou a predsedníčkou občianskeho združenia SVETLO PRE OLICHOV, v ktorom sa venuje projektom na zlepšenie kvality života klientov v ZSS a ich realizácii.

V roku 2023 absolvovala skúšky a získala medzinárodný certifikát z metódy Validation Training Institute (VTI).