Preskočiť na obsah

Alexandra Reindl

Paneurópska Vysoká škola, Bratislava

Vyštudovala psychológiu na Katedre psychológie FIF UK v Bratislave, doktorát som získala na Fakulte psychológie PEVŠ. Od roku 2018 pracujem ako psychologička a trénerka pamäti so seniormi v rôznych typoch zariadení.

Špecializuje sa na možnosti nefarmakologickej terapie u ľudí s demenciou ako aj poradenstvo pre ich rodiny a opatrovateľov. Zároveň učí na Fakulte psychológie PEVŠ a na Katedre psychológie VŠZaSP, kde sa snaží prepojiť teóriu s praxou a sprostredkovať študentom prácu s klientom v jej rozmanitých podobách.

Prax v zariadeniach jej otvorila dvere k vzdelávaniu a mentorovaniu zamestnancov v sociálnych službách. Sprevádzanie v problematike efektívnej komunikácie ako aj prevencie syndrómu vyhorenia považuje za kľúčové pre dobré fungovanie na pracovisku a dosahovanie spoločných cieľov.