Preskočiť na obsah

Mária Wirth

Ambulancia liečebného pedagóga, Centrum MEMORY n.o. Bratislava

Mgr. Mária Wirth, PhD. je liečebná pedagogička pôsobiaca v ambulancii liečebného pedagóga v Centre MEMORY n.o., kde realizuje tréningy pamäti a stimulačné programy individuálnou a skupinovou formou pre dospelých a seniorov. Rovnako poskytuje poradenstvo a podporno-edukačné programy pre príbuzných pacientov s demenciou.

Je dlhoročnou lektorkou vzdelávacích programov pre pomáhajúce profesie v oblasti aktivizácie a terapie ľudí s demenciou. Je zakladateľkou Autorizovanej validačnej organizácie OZ Terapeutika s pôsobnosťou na Slovensku a v Českej republike.

Participuje na medzinárodných projektoch podporených Európskou úniou so zameraním na aktivizáciu seniorov s demenciou a podporu rodinných opatrovateľov.

Od roku 2022 je podpredsedníčkou Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

Kontakt

Centrum MEMORY n.o.
Mlynarovičova 21
Bratislava
wirth@centrummemory.sk