Preskočiť na obsah

Kateřina Sheardová

ICRC/FNUSA Brno

MUDr. Sheardová PhD. je vedúca výskumného Centra pre poruchy pamäte ICRC a spoluzakladateľkou českej národnej štúdie starnutia Czech Brain Aging Study (CBAS), ktorá prebieha na pôde Medzinárodného centra klinického výskumu FN u svätej Anny v Brne.

Program CBAS spolupracuje s medzinárodnými partnermi predovšetkým Univerzitou South Florida as Mayo Clinic. Doktorát získala na Masarykovej univerzite v Brne a PhD z neurovied na Karlovej Univerzite v Prahe. MUDr. Sheardová reprezentuje Českú republiku v paneli Európskej neurologickej akadémie (EAN) pre demencie. Je členkou vedeckých rád niekoľkých medzinárodných výskumných inštitúcií a tiež farmaceutických firiem, ktoré sa zaoberajú výskumom skorej diagnostiky, terapie a prevencie Alzheimerovej choroby.

Je víťazkou ceny manželov Strmiskových za prínos k výskumu Alzheimerovej choroby za rok 2021. Ako neurológ pracuje s pacientami so širokým spektrom neurodegeneratívnych ochorení a problémov s pamäťou.

Medzi jej hlavné výskumné ciele patria klinicky dostupné skoré biomarkery choroby, ale najmä výskum rizikových/preventívnych faktorov vzniku demencie spojených so životným štýlom, mentálnym a spirituálnym zdravím a ich propagácia ako preventívneho opatrenia širokej verejnosti.

Kontakt

MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ (FNUSA-ICRC)
Pekařská 53
Brno
Česká republika
ksheardova@gmail.com