Preskočiť na obsah

Jozef Ukropec

Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV

Mgr. Jozef Ukropec, DrSc. sa venuje základnému a klinickému výskumu v oblasti integratívnej fyziológie špecificky študuje adaptačné mechanizmy, ktorými naše telo reaguje na cvičenie či iné energeticky náročné (pato)fyziologické situácie (chlad, obezita).

Cieľom je odhaliť mechanizmy, ktorými naše telo zvyšuje funkčnú kapacitu a rezervu a zlepšuje tak schopnosti potrebné na zvládanie záťažových situácii.

Existuje množstvo dôkazov, ktoré naznačujú, že rovnaké mechanizmy majú potenciál oddialiť nástup a/alebo spomaliť progresiu chronických metabolických a neurodegeneratívnych ochorení. (ORCID: 0000-0001-8401-6621, Scopus Author ID: 6603270683)

Kontakt

1. Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied;
2. II. Neurologická klinika Univerzitná nemocnica v Bratislave a Lekárska Fakulta UK,
3. Centrum magnetickej rezonancie, Lekárska univerzita vo Viedni, Rakúsko
4. Ústav normálnej a patologickej fyziológie, a Lekárska Fakulta UK, Bratislava Slovensko
jozef.ukropec@gmail.com