Preskočiť na obsah

Jana Szeifová

Slovenská Alzheimerova Spoločnosť

Mgr. Jana Szeifová ukončila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore liečebná pedagogika a od roku 2011 pracuje ako liečebný pedagóg.

Prax získavala realizáciou terapeutickej a aktivizačnej činnosti v dennom stacionári, aktuálne pôsobí v ambulancii Liečebného pedagóga, kde realizuje tréningy pamäti pre seniorov s ľahkou kognitívnou poruchou a demenciou, ktoré prebiehajú skupinovou a individuálnou formou a venuje sa aj poradenstvu v oblasti demencie a sprevádzania rodinných príslušníkov.

Je taktiež členkou Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti a držiteľkou certifikátu Validácie podľa Naomi Feil. Aktuálne je v poslednom ročníku špecializačnej prípravy na Slovenskej zdravotníckej univerzite.

Kontakt

Slovenská Alzheimerova spoločnosť
Dúbravská cesta 9
Bratislava
jana.szeifova@gmail.com