Preskočiť na obsah

Irena Kamanová

Katolícka univerzita v Ružomberku

Irena Kamanová pracuje na Katolíckej Univerzite v Ružomberku ako vysokoškolský pedagóg.

Odborne sa venuje problematike sociálnych služieb, plánovanie sociálnych služieb. Je garantkou komunitného plánovania sociálnych služieb v miestnej samospráve. Jej vedecká činnosť sa zameriava na otázky prípravy na starobu, sociálnych služieb.

Kontakt

Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
irena.kamanova@ku.sk