Preskočiť na obsah

Alexandra Palkovič

Centrum MEMORY n.o., Bratislava

Alexandra Palkovič pôsobí ako tréner pamäti a projektový manažér v Centre MEMORY. Je absolventkou odboru andragogika na Univerzite Komenského v Bratislave.

Venuje sa prednáškovej činnosti pre aktívnych seniorov, ale za zaujímavú cieľovú skupinu považuje aj deti, ktorým predstavuje tzv. mozgový jogging pre deti.

Ako projektový manažér zastrešuje účasť Centra MEMORY v medzinárodných projektoch s podporou Európskej únie. Ako lektor sa zúčastňuje na vzdelávacích programoch Centra MEMORY n.o.

Kontakt

Centrum MEMORY n.o.
Mlynarovičova 21
Bratislava
palkovic@centrummemory.sk